Poradenství řízení firem

Řízení společnosti
  • vytvoření business plánu spolu s finančním plánem
  • identifikace podnikatelských rizik
  • příprava a realizace tendrů
Personální poradenství
  • vytvoření adekvátní mzdové politiky
  • nastavení systému odměn pro jednotlivé pozice (obchod, výroba, admin apod.)
  • plány na školení obchodních pozic, výrobních atd.
  • osobní poradce managementu
ISO 9001
  • vytvoříme Váš systém, efektivní, bez zbytečného papírování, napsaný čitelně a pochopitelně
  • definujeme opatření na neshody
  • proaktivně reagujeme na změny legislativy
  • rozvoj systémového pohledu na všech úrovních
  • podpora i provádění interních auditů a podpora u externích auditů

Máte na nás dotaz? Pište! Odpovíme.

Souhlasím s tím, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, První vzájemná společnost, s. r. o., shromažďovala a zpracovávala osobní údaje pro účely tohoto smluvního vztahu a úkony s tím bezprostředně související. Osobní údaje budou zpracovávané výlučně v rozsahu odpovídající účelu jejich zpracování.