Poradenství řízení firem

Řízení společnosti
 • vytvoření business plánu spolu s finančním plánem
 • identifikace podnikatelských rizik
 • příprava a realizace tendrů
Personální poradenství
 • vytvoření adekvátní mzdové politiky
 • nastavení systému odměn pro jednotlivé pozice (obchod, výroba, admin apod.)
 • plány na školení obchodních pozic, výrobních atd.
 • osobní poradce managementu
ISO 9001
 • vytvoříme Váš systém, efektivní, bez zbytečného papírování, napsaný čitelně a pochopitelně
 • definujeme opatření na neshody
 • proaktivně reagujeme na změny legislativy
 • rozvoj systémového pohledu na všech úrovních
 • podpora i provádění interních auditů a podpora u externích auditů

Máte na nás dotaz? Pište! Odpovíme.

Souhlasím s tím, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, První vzájemná společnost, s. r. o., shromažďovala a zpracovávala osobní údaje pro účely tohoto smluvního vztahu a úkony s tím bezprostředně související. Osobní údaje budou zpracovávané výlučně v rozsahu odpovídající účelu jejich zpracování.